SKOLENS VEDTÆGTER & ÅRSPLAN

VEDTÆGTER

Oasehøjskolens vedtægter er senest vedtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler mv. nr. 807 af 19/07/2012, bilag 1 standardvedtægt.

Download Oasehøjskolens vedtægter

ÅRSPLAN

Her har du mulighed for at downloade vores årsplan, som indeholder oversigt over højskolekurser udbudt i et skoleår.

Download årsplan 20/21