Oasehøjskolens vedtægter er senest vedtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler mv. nr. 807 af 19/07/2012, bilag 1 standardvedtægt.

Du kan downloade Oasehøjskolens vedtægter her.

SKOLENS VEDTÆGTER