Streg OH 1_edited.png
Streg OH 1_edited.png

VÆRDIGRUNDLAG

Streg OH 1_edited.png

DET HELE MENNESKE

Vi mener, at dannelse, udvikling og oplysning af det hele menneske med krop, sjæl og ånd er en forudsætning for at leve et godt liv som menneske.

 

Vi værdsætter udvikling af karaktér og evner til at kunne træffe gode eksistentielle livsvalg, leve et liv med integritet og til at kunne engagere sig for det fælles gode i kirkens liv, det demokratiske samfund og i en global, kompleks verden.

Oasehøjskolen_RAISFOTO_2021_054.jpg

ÅNDELIGT LIV OG KRAFT

Vi værdsætter i skolens hverdag inspirationen fra den karismatiske fornyelse. 

 

Med erfaringen af Guds nærvær og praktisering af Åndens nådegaver, der udruster til tjeneste for din næste, fremmer Guds Rigets værdier i verden og formidler Guds kærlighed til genoprettelse og fornyelse af hele skabningen, natur og kultur.

Oasehøjskolen_RAISFOTO_2021_051.jpg

DANNELSE OG EFTERFØLGELSE

Vores dannelsesbegreb tager indholdsmæssigt sit primære udgangspunkt i de bibelske værdier for efterfølgelse af Kristus, særligt Bjergprædikenen.

 

Vi værdsætter kritisk og livsnær refleksion over disse værdiers møde med aktuelle kulturelle, idelogiske og religiøse udfordringer i en stadig mere kompleks og værdirelativistisk verden.

Oasehøjskolen_RAISFOTO_2021_004.jpg

BIBELSK SUBSTANS

Vi værdsætter den samlede bibelske overlevering – Guds egen historie med verden - som grundlag for kritisk og kontekstuelt at kunne arbejde med egen eksistens, etiske valg og kristen identitet.

Oasehøjskolen_RAISFOTO_2021_013.jpg