STØTTE TIL HØJSKOLEOPHOLD

OASEHØJSKOLENS ELEVSTØTTEFOND

Oasehøjskolens Elevstøttefond indsamler penge, som kan uddeles til elever, der søger om elevstøtte til lange kurser. Støtten uddeles på baggrund af nedenstående kriterier, og der kan maksimalt gives 5.000 kr pr kursus.

 

HVEM KAN SØGE STØTTE?

  • Pitstop-elever, der holder pause i deres studie og er udfordret økonomisk (max 3000 kr/kursus)

  • Elever, der forlænger deres højskoleophold efter endt kursus (max 5000 kr/kursus)

  • Elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold (max 5000 kr/kursus)

  • Elever fra andre nordiske lande(max 3000 kr/kursus)

 

HVORDAN ANSØGER JEG?

Vi skal først have din tilmelding, inden vi tager stilling til din ansøgning og den skal være indsendt inden kursusstart. Skriv til forstander@oasehojskolen.dk med en begrundet ansøgning.

 

UDDYBENDE OPLYSNINGER OM STØTTE

Elevstøttefonden hjælper til at økonomiske problemer ikke forhindrer interesserede i at gennemføre et højskoleophold

 

PITSTOP-ELEV

Hvis du vil på højskole i en pause i dit studier men din økonomi ikke tillader at betale fuld pris, kan du søge om at blive pit-stop elev. Sammen med ansøgningen om støtte, bedes du sende dokumentation for, at din bruttoindkomst er faldet væsentligt (dvs. kopi af lønsedler, kopi af modtagne dagpengeydelser fra A-kasse. Ved dobbelt husførelse bedes du sende kopi af huslejekvittering). Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.

 

FORLÆNGERELEV

Elever, der ønsker et 43 ugers kursus (efterårskursus + forårskursus i forlængelse af hinanden), men ikke kan finansiere hele opholdet, kan søge om et tilskud til nedsættelse af elevbetalingen på anden del af kurset, når særlige forhold taler herfor. 

NÅR ØKONOMIEN ER EN HINDRING

En uforudset økonomisk situation, som betyder, at et planlagt højskoleophold må opgives, eller at et igangværende ophold må afbrydes. Årsagerne kan være sygdom, arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, dobbelt husleje eller andre uforudsete situationer. For at komme i betragtning til støtte er det nødvendigt, at du redegør for situationen og dine økonomiske forhold. I det omfang opholdsbetalingen er betinget af forældrestøtte, og deres forhold ændres væsentligt, kan dette også indgå i begrundelsen. Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.

NORDISKE ELEVER

Nordiske elever. Elever fra de nordiske lande kan få støtte til nedsættelse af skolepenge og støtte til rejseudgifter.

 

STØTTE VURDERES AF SKOLEN

Alle ansøgninger bliver behandlet individuelt. Uanset ovenstående kriterier er det udelukkende skolens vurdering, om der ydes individuel elevstøtte. Ansøgninger vurderes først, når du er tilmeldt. Der gøres opmærksom på, at den individuelle elevstøtte er B-skattepligtig. Oasehøjskolens Elevstøttefond bliver administreret af DanskOase, der udbetaler støtten direkte til eleven.

 

ANDEN STØTTE
Du kan også søge andre legater og støtte til dit højskoleophold. For eksempel fra din kirke eller menighed. Se også HøjskoleForeningENs oversigt over støttemuligheder HER

Færøske og Grønlandske elever opfordres til at søge rigsfællesskabets højskolestipendium.

 

ELEVER UDEN UNGDOMSUDDANNELSE

Er du mellem 17½ og 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, så er

der mulighed for støtte til et højskoleophold.

Du skal henvende dig til din UU-vejleder og foreslå, at et højskoleophold skrives ind i uddannelsesplanen, idet det kan være afklarende og udviklende i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe med henvendelsen.

FORRETNINGSBETINGELSER

AFBUD VED KORTE KURSER:

  • Ved afbud senest fire uger før kursusstart refunderer vi det fulde kursusbeløb (ekskl. afbudsgebyr på 500 kr.)

  • Ved afbud senere end fire uger før kursusstart og senest tirsdag kl. 12 før kursusstart refunderer vi halvdelen af det fulde kursusbeløb.

  • Ved afbud senere end tirsdag kl. 12 før kursusstart refunderes kursusbeløbet ikke.

 

AFLYSNING

Hvis kurset aflyses, refunderer vi den fulde kursuspris.

 

PROGRAM

Detaljeret program og praktiske oplysninger om kurset sendes pr. mail senest fem uger før kursusstart.

 

LANGE KURSER

Hvis du betaler hele beløbet inden kursusstart får du 500 kr ekstra i rabat! Husk at trække de 500 kr fra dine betalinger, hvis du betaler hele beløbet inden kurset starter.

Bemærk at indmeldelsesgebyr på 2000 kr. ikke refunderes ved afbud, men sikrer din plads på kurset.

AFMELDING EFTER KURSUSSTART

Ved afmelding efter kursusstart, opkræves der betaling for igangværende samt fire efterfølgende uger. Ugeprisen justeres svarende til opholdets varighed:

1 – 11 uger koster 1900 kr. pr. uge, da vi modtager mindre i statstilskud for elever der er her under 12 uger.

Over 12 uger koster 1450 kr. pr. uge.

Vær opmærksom på at du kan komme til at hæfte helt eller delvis for studieturen hvis du melder fra.