Oasehøjskolens Elevstøttefond

Oasehøjskolens Elevstøttefond indsamler penge, som kan uddeles til elever, der søger om elevstøtte til lange kurser. Elevstøttefonden hjælper til at økonomiske problemer ikke forhindrer interesserede i at gennemføre et højskoleophold. Støtten uddeles på baggrund af nedenstående kriterier, hvor der kan maksimalt gives 5.000kr pr. kursus.

Alle ansøgninger bliver behandlet individuelt. Uanset nedenstående kriterier er det udelukkende skolens vurdering, om der ydes individuel elevstøtte. Ansøgninger vurderes først, når du er tilmeldt. Der gøres opmærksom på, at den individuelle elevstøtte er B-skattepligtig. Oasehøjskolens Elevstøttefond bliver administreret af DanskOase, der udbetaler støtten direkte til eleven.

Hvem kan søge fondens midler?

Anden støtte:

Du kan også søge andre legater og støtte til dit højskoleophold fra andre steder. 

 

Du kan søge tilskud til dit højskoleophold i den kirke eller menighed, som du kommer i. Det kan du gøre ved at skrive en ansøgning til ledelsen.

 

Se også HøjskoleForeningens oversigt over støttemuligheder HER

ELEVER UDEN UNGDOMSUDDANNELSE

Er du mellem 17½ og 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, så er

der mulighed for støtte til et højskoleophold.

Du skal henvende dig til din UU-vejleder og foreslå, at et højskoleophold skrives ind i uddannelsesplanen, idet det kan være afklarende og udviklende i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe med henvendelsen.