Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup

RETRÆTE  

8 dage med stilhed og fordybelse i bevidsthed og tro. Hver dag er der: 
 

• Oplæg ved lederne om personlig udvikling og fordybelse
• Introduktion til meditation
• Mulighed for samtaler med lederne
• Plenumsamlinger med bl.a. fælles sang og meditation

Mange af os er vredet ud af balance, bl.a. på grund af vores kulturs massive fokus på gøre-kraften og vores reaktion på det. Være-kraften kommer ikke virksomt til stede som en tanke i hovedet. Det fordrer en overgivelse til stilhedens arbejde at kunne gribe og lade sig gribe. Vores ånds forankring i Guds treenighed afføder Åndens frugter i sind og tanke – og handling. Gud er livets mening. Kontemplativ bøn hjælper hver enkelt af os til at gå ud over os selv og erfare at vores egentlige ophav er Gud selv. Ved at betragte Gud kan vi forenes med Ham og blive til ud fra Hans helhed fremfor vores egen brudthed. Kontemplativ bøn er værens-bøn. Dens fokus er ikke ord eller vores umiddelbare behov. Den har fokus på relationen og er båret af det dybeste i os, nemlig hjertets længsel. Det kan give frygt at skulle betro sig i en højere magts vold. Helligånden kommer os til hjælp og lærer vores ånd at blive barn hos Gud.

Alle vil få hjælp og instruktion fra vejlederne så de kan finde vej og tage imod de gaver stilheden giver. Hvis du har særlige behov, så kontakt gerne Eva eller Peder forud for retræten.

Kursusledere

Eva Wrige Larsen blev som 20 årig optaget i karmeliterklosteret i Glumslöv i Sverige. Efter 30 år som nonne valgte hun imidlertid at forlade klosteret for at leve i verden udenfor. Hun er i dag en erfaren og elsket åndelig vejleder og foredragsholder.

Hun ser det som sin opgave at formidle indsigterne fra klostrets rytme og stilhed til kulturen udenfor klostermuren. Eva siger om sit liv: "Jeg har ikke fortrudt, at jeg trådte ind i klosteret, og jeg har ikke fortrudt, at jeg trådte ud."

 

Peder Poulsen er teolog fra 1986 med mangeårigt fokus på følgeskab med mennesker. Han er efteruddannet som psyko- par og familieterapeut fra Kemplerinstituttet og åndelig vejleder fra Loyola Hall i Liverpool, England (Ignatiansk tradition).

PRAKTISK INFO

Sted: Oasehøjskolen i Oustruplund, Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Tid: Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 10 – torsdag d. 31. oktober kl. 10

 

PRISER:
3.800 kr.

Prisen er inkl. enkeltværelse, kost, logi & materialer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen, her på Oasehøjskolen, hvor du kan tilmelde dig kurset herunder.

Tilmeld dig her!