MASSER AF NYE UNDERVISNINGSTILBUD

Fra efteråret 2021 er en dag om ugen sat af til profilfag. ”En HEL dag til fordybelse”, pointerer forstander Jakob Swartz. ”Fordybelse er noget vi skal øve os i, når vores opmærksomhed i dag bliver trukket fra sted til sted i dag.”

Eleverne kan fremover vælge mellem to profilfag: ARTS eller NATURE, og fra på forårsholdet 22 kan de yderligere også få profilfaget: Tro & Tjeneste der er for elever der vil fordybe sig endnu mere i bibelen, hvordan man formidler bibelhistorier i dag, og prøve forskelligt diakonalt arbejde. På efterårsholdet bliver det i stedet inkluderet i skolens mange valgfag.

 

ARTS - KREATIVITET PÅ FLERE PLANER

ARTS handler om at udforske det kreative, og hvad Gud giver gennem kreativiteten. Det er  f.eks. udforskning af kreative processer og udtryksformer som sang, musik, sangskrivning, drama, og visuel kunst.

- Men det handler ikke blot om fordybelse i sit eget kunstværk. Det kan også være at lave kunst med udviklingshæmmede, udendørsinstallationer i lokalområdet og at skabe alternative gudstjenester, som vi tager ud i menigheder med. Det er kreativitet på mange planer.

 

NATURE – VORES NYE OUTDOOR

NATURE er et outdoor profilfag, hvor eleverne skal udforske egne grænser gennem f.eks. træklatring og mountainbike, og skabe fællesskab gennem shelterture og naturoplevelser. Men igen pointerer forstanderen, at faget er langt mere end blot at være i naturen.

- Det er at være i Guds natur, at afprøve grænser så man vokser, blive udrustet til at passe på naturen og til at bruge den til at skabe fællesskab. I sidste ende handler det om forvalterskab og lederskab, og hvordan man kan bruge naturen til fællesskab med andre og til at søge Gud.

 

 

VI GØR DET! ÅNDELIG PRAKSIS

Oasehøjskolen vil udruste eleverne til et liv, hvor troen er relevant og praksisnær. Derfor begynder hver mandag morgen med faget ÅNDELIG PRAKSIS. Et fag, hvor eleverne bliver præsenteret for mange af de måder kristne gennem tiden har mødt Gud på. Det kan være metoder til bøn, bibellæsning, lovsang og emner som faste, meditation, og givertjeneste.

- Det er et fag, hvor vi afprøver tingene i praksis. Vi præsenterer, hvordan man kan gøre og så gør vi det. Vi øver os sammen og bliver fortrolige med forskellige former, som vi selv kan blive glade for, men også inspirere andre kristne til, forklarer Jakob Swartz.

 

LÆR AT MESTRE LIVET

Et af de store fag på højskolen er LIVSMESTRING, som handler om alt fra store spørgsmål som: Hvor kommer jeg fra? og hvordan tackler jeg livet? til helt lavpraktiske ting som at lave et budget.

- Mange unge i dag har stress og angst, eller kender nogen der har det og kan opleve at de selv famler lidt på tærsklen til at blive voksne. Derfor er det vigtigt at få redskaber til at finde ud af, hvem jeg selv er, hvordan jeg indgår i fællesskaber, og hvordan jeg meget praktisk kan mestre livet, pointerer Jakob Swartz

 

TÆNK GLOBALT

Mange unge brænder for at gøre en forskel, og det har de mulighed for i fredags-faget GLOBALT UDSYN, hvor de får redskaber til at være med til at gøre en forskel i verden.

- Vi ser på de mange misforståelser der er omkring verden, og at den faktisk er et bedre sted end vi går og tror. Samtidig udforsker vi vores ansvar for de milliarder af mennesker, der lever i undertrykkelse og fattigdom, og ser hvordan kirken rundt om i verden hjælper dem. I efteråret skal vi bl.a. arbejde med kvinder der bliver solgt som sexslaver i Sydøstasien. Vi skal se på, hvordan vi online kan være med til at bryde noget af verdens uretfærdighed. Det er vigtigt, at vi sætter eleverne i stand til at gøre en konkret forskel både lokalt men også globalt, fordi vi er en del af en global kirke, forklarer Jakob Swartz.