MIRAKELHOLDET TAKKER AF

I skrivende stund sidder de alle ude i parken. Der er lovsangsfest. Gennem det åbne vindue kan jeg svagt høre, at de synger om, hvor god Gud er... og det er Han. På mærkelige måder har vi fået lov at erfare det i dette forår. F2020 vil vi altid huske som mirakelholdet, der i en særlig grad mindede os om at have tillid til Gud.

MANGEL PÅ ELEVER

Det var jo på et hængende hår, at vi overhovedet kom i gang efter nytår. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi ikke længere taler om kriser. De er så negative og ødelæggende. Men lad os bare kalde en spade for en spade. Der VAR krise henover nytåret 2020. Vi var lukningstruet, hvis ikke der kom 10 elever mere, så vi kunne blive 24 som det krævede. Der var få dage til deadline den 5. januar....

Det var nervepirrende. Der kom få tilmeldinger og modløsheden havde bredt sig, men så midt på formiddagen den 5. januar begyndte der at ske noget. En tilmelding, en mere og ... hele syv tilmeldinger kom den søndag. Bestyrelsen holdt møde den dag, og da folk kørte hjemmefra regnede de med, at de skulle hertil for at tage den tunge beslutning om at lukke skolen. Men Gud ville noget andet og den dag nåede vi de magiske 24. Jubel og lovprisning! Mirakelholdet var født.

 

MODTOG EN PROFETI

Senere i januar modtog Ulla og Steen (forstanderpar) en profeti fra en ven af Oasehøjskolen. Den er for lang til at gengive her, men der er både formaning og stor opmuntring i den. De valgte at dele den med medarbejderne. Lidt af den lyder som følgende:

"Opmuntringen er, at Gud knytter sit nærvær til Oasehøjskolen – at Gud vil virke stort gennem Oasehøjskolen – at Gud formår alt – at der venter et stort potentiale forude for Oasehøjskolen (formentligt langt større end vi har turdet drømme om) – at alle inviteres ind til at kende Gud bedre og komme tættere på Ham – at der venter gentagne overvældende og meget livsbekræftende bønnesvar og oplevelser af Guds trofasthed, overstrømmende godhed, gavmildhed og stærke kærlighed.

Formaningen ligger i alvoren i at lade Gud få sin vej - kaldet til større tillid og dedikation til Gud – igen og igen at bøje knæ og hjerte for Gud i overgivelse – Gud skal blive større, vi skal blive mindre (Johs. 3, 30) – at slippe kontrol og lade Gud tage styringen – respekten for Gud og for Hans storhed og styrke - at vandringen ikke bliver nem – til stadighed først og fremmest at have blikket vendt mod Gud fremfor mod omgivelserne  - at lade Guds dagsordener og retning komme i første række – at give Gud plads til at virke gennem Oasehøjskolen."

Profetien blev til stor opmuntring, undren og påmindelse om at have tillid til Gud - og sammen gav vi skolen til Gud.

CORONA KOM FORBI

Men vi havde ikke forestillet os, at der kom en Corona forbi som sendte vores elever hjem igen og som næsten satte al rekruttering af elever til det kommende hold i stå. Personligt blev det meget frustrerende, at den strategi der var lagt for markedsføring kun delvist kunne gennemføres. Igen blev jeg/vi mindet om, at Oasehøjskolen er Hans og alt er muligt for Ham.

Vi troede, vores elever skulle være væk i 14 dage. I stedet blev det til 11 uger. De har mistet så meget god undervisning og mange oplevelser sammen. Alligevel kan vi mærke nu hvor de er tilbage, at Gud har holdt hånden over dem. Har givet dem tålmodighed og endnu større sult efter at lære om Ham. Tre uger fik vi med dem her til sidst, og lige om lidt er de på vej videre ud i livet. Heldigvis har 15 af dem valgt at fortsætte på E2020.

FULDT HUS

Og mens vi sad der og utallige gange lavede nye skemaer, fordi vi troede, at eleverne kom tilbage, og vi flere gange planlagde nye marketingtiltag, som gik i vasken, så arbejdede Gud, og Han mindede os om igen og igen om at have tillid til Ham, og at Han har alting under kontrol. Han ventede ikke på, at Corona skulle drive over. Han tilskyndede en masse unge mennesker til at bruge 20 uger af deres liv på Oasehøjskolen. Tilmeldingerne kom og i skrivende stund kan vi sige, at vi har næsten fuldt hus, hvilket vil sige 55 elever. Måske kan vi klemme et par stykker mere ind, hvis der skulle komme et par sene tilmeldinger henover sommeren :-)

Er Gud god? som eleverne sang ude i græsset i parken for lidt siden. Ja, Han gav os et mirakelhold for at vi skulle lære om Hans storhed, og Han gav os en fuld skole til efteråret for at minde os om at have tillid til ham.

Mette/

Kommunikations- og marketingmedarbejder