Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup

VI VIL INSPIRERE, UDFORDRE & UDRUSTE DIG!

Du vil modtage undervisning fra en lang række dygtige & kompetente undervisere, som hver især brænder for sit felt.
Det vil blive en god blanding af faste undervisere & gæsteundervisere, som du kan møde lige her...

Medarbejdere

Ulla & Steen - Forstanderpar

Forstander@oasehojskolen.dk

"Vi vil skabe et trygt fællesskab, hvor du kan tilegne dig ny viden og stille livets helt store spørgsmål, men også erfare Guds nærvær gennem refleksion og fordybelse."

Andreas -
Musiklærer

"Jeg vil være med til at skabe et autentisk og kreativt miljø, fyldt med Guds ånd."

Peter -
Kreativ lærer

"Jeg håber, Oasehøjskolen både må blive et ”drivhus” og en ”hovedbanegård”. Et ”drivhus” med levende samtaler, fordybelse og kreativ eksperimenteren. Men også en ”hovedbanegård”, der er inviterende og udadfarende. 

Rebecca - Hyggesprederen

"Jeg vil være med til at skabe både den sociale kultur og den fysiske ramme for fællesskabet, gennem hygge, sjov, tid med Gud, sårbarhed, stilhed og gode snakke."

Peder -
Kursusansvarlig & Lærer

"Gud er gæstfri. Jeg vil gøre mit til at ligne ham og skabe et gæstfrit miljø."

Du kan også møde dem her:

Gæsteundervisere

  • Oasehøjskolens Youtube kanal
Anette Green Kjærgaard
Til dagligt arbejder Anette som områdeleder ved Favrskov Kommune.
Anette vil undervise om lederskab.
Henrik Kildahl
Til dagligt arbejder Henrik som Formand for BUO. Henrik vil undervise om "Paulus’ brev til Filipperne og Apostlenes Gerninger".
Anette Gimm
Til dagligt arbejder Anette som Adjunkt i kommunikation på 3K (Diakonhøjskolen). Anette vil undervise om "Anerkendende kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering".
Ole Backer Mogensen
Til dagligt arbejder Ole som Formand for DanskOase. Ole vil undervise om "Seksualetik, seksualitetens teologi, porno, homoseksualitet" mm..
Simon Nøddebo Balle
Til dagligt arbejder Simon som afdelingskoordinator hos Aarhus Universitet. Simon vil undervise om "Etik".
Keld Dahlmann
Til dagligt arbejder Keld som International præst hos Aarhus Valgmenighed. Keld vil undervise om "Mission og kirkeliv på senmoderne vilkår".
Lars Pugh
Til dagligt arbejder Lars som præst hos Silkeborg Frikirke. Lars vil undervise om "Opstandelse - ifølge Det Nye Testamente".
Anders Michael Hansen
Til dagligt arbejder Anders som Valgmenighedspræst hos Aarhus Valgmenighed. Anders vil undervise om "Missional kirke i vesten".
Morten Meiner
Til dagligt arbejder Morten som Sognepræst i Bording og Christianshede. Morten vil undervise om "Kirken i samfundet. Samfundet i kirken".
Leif Johanson
Til dagligt er Leif Diakonipræst ved Odder Frimenighed. Leif vil undervise om Helligåndens kraft og gaver.
Susanne Fodgaard
Psykolog og leder af Blå Kors Danmarks Børnestøttecenter
"Barnets Blå Hus. Susanne vil undervise om stress og sunde livsrytmer.
Niels Peder Nielsen
Medstifer af DanskOase og tidligere præst ved Hjarup og Vamdrup i Sydjylland. Han vil undervise om Spiritualitet.
Rene Brocelius
Til dagligt er Rene Generalsekretær og forkæmper, for de forfulgte kristnes sag. Han vil undervise om forfulgte kristnes vilkår.
Peder Poulsen
Til dagligt arbejder Peder bl.a. som ansvarlig for Korte Kurser på Oasehøjskolen, og vil undervise om Retræte
Lars Meilandt
Til dagligt er Lars præst i Horsens Valgmenighed, og vil undervise i Jonas' Bog.
Daniel Hougaard
Til dagligt er Daniel præst i Odder Frimenighed, og vil undervise om Lukasevangeliet.
Anika Follmann
Til dagligt er Anike Landsleder for Børne- og UngdomsOase (BUO), og vil undervise om Diakoni.
Anders Christensen
Anders vil undervise om Friluftsliv og overlevelse
Kristoffer Hjorth Kruse
Til dagligt er Kristoffer ansat af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), og vil undervise om Trosforsvar
Torben Mathiesen
Til dagligt arbejder Torben for Foreningen af Kristne Foreninger (FKF), og vil undervise om Bibelen i overblik.
Se mere