FOKUS PÅ FORDYBELSE, REFLEKSION & FORSTÅELSE

Er du fanget i et mønster? Kan du finde dig selv i Gud? Eller har du modet og lysten, til at miste fodfæstet i en uge? 
I Oasehøjskolens smukke omgivelser vil vi på forskellige måder  eksperimentere
, reflektere og ikke mindst skabe en dybere forståelse af dig selv.

TIDLIGERE KURSISTER FORTÆLLER

Karen Hemdrup, Vejle

Jeg blev af mine præster i kirken opfordret til at tage på mønsterbryderkursus, da jeg havde nogle ting/mønstre, jeg blev ved at slås med i forlængelse af mine oplevelser som barn, hvor jeg var blevet seksuelt misbrugt. Jeg vil sige, at det er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Det har sat så mange ting på plads for mig, og jeg er blevet skubbet i den rigtige retning. Jeg er faldet til ro i den person, jeg er, og kan i dag elske mig selv som det menneske, Gud har skabt. anderledes, så tag på mønsterbryderkursus og vær god ved dig selv.

 

Hanne Bork, Odense

At være på mønsterbryderkursus har for mig været en spændende proces. Her har jeg fået lov til at tage del i andres vandring i livet, deres oplevelser, kampe og udfordringer, men ikke mindst: her har jeg fået lov at dele min egen historie, reflektere over dens betydning og i samværet med andre, få startet en proces, hvor den gamle historie ikke længere skal styre mig. Undervejs på denne vej har jeg opdaget en masse små piger inden i mig, som har fået lov til at komme til udtryk, og som jeg kunne begynde at møde som en voksen, der kan og tør rumme dem.

 

DET KRISTNE HÅB

Mennesket har brug håb. Søren Kierkegaard sagde ligefrem, at et menneske kun bliver dummere, hvis det ikke har ”vundet forholdet til det Evige”. Oasehøjskolens kursus ønsker derfor at gøre
deltagerne klogere på det kristne håb.

KREATIV LEG

Slip KREATIVITETEN løs!!!
Med modellerbar fiberbeton kan man skabe små og store skulpturer til udendørs og indendørs brug, akvariebaggrunde eller stenkonstruktioner til havebassin mm - mulighederne er ubegrænsede...

STÆRK NOK TIL AT VÆRE SVAG

Med sin egen troshistorie som baggrund viser Jens-Petter Jørgensen, at det er muligt at erfare Guds kraft til
forandring. Tillidsfuld tro forudsætter sårbar ærlighed. Virkeligt stærke mennesker er i virkeligheden svage
mennesker, som er afhængige af en stærk Gud.

ENNEAGRAMMET - DEL 1

Grundkursus

Har du lyst til at finde ud af mere om hvem du selv er på et dybere plan og møde et redskab der hjælper til dig til at se ud over dig selv og forstå andres syn på verden?
Dette basiskursus i Enneagrammet, særligt rettet mod unge i alderen 17-27, vil give dig en unik mulighed for det.

ENNEAGRAMMET - DEL 2

Vejen til det dybere selv.

For alle som har deltaget i Enneagrammet del 1, tibyder vi nu, "Vejen til et dybere selv". Et 4 dages enneagram kursus for dig der allerede har kendskab til enneagrammet og din type, hvor Lars Neve vil undervise i hver types udviklingspotentiale.

RETRÆTE

I ham lever, røres og er vi.

Mange har glæde af en weekend retræte. Otte dage i stilhed giver en endnu større mulighed for en rytme og fordybelse, som sjældent lader sig finde, med mindre vi aktivt opsøger og overgiver os til den.

Retræten er for enhver, som er nysgerrig og åben og som vil lade sig invitere ud i dage med stilhed. Ingen bliver overladt til sig selv, hvad enten det er begyndere eller øvede.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Så kan du skrive direkte til Peder Poulsen, som er ansvarlig for højskolens kurser:

Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Telefon: 22 40 68 58