VI ER TIL SALG

Vi er til salg - altså ikke eleverne, de ansatte eller selve Oasehøjskolen 😀

Men de bygninger, Oustruplund, som vi har lejet af Silkeborg Kommune. Kommunen laver det som en udbudsrunde, og vi byder selvfølgelig. Det er en unik chance, og vi kan ikke forestille os et bedre sted at være end her. 

 

Du kan være med til at realisere vores drømme om at eje Oustruplund ved at give en gave på:

Mobilepay på 59 59 70.

MANGE GODE GRUNDE

Der er mange gode grunde til at Oustruplund egner sig som højskole

 

 👍 Stedet egner sig formidabelt til en højskole, og vi har allerede investeret penge i, at få bygningerne indrettet optimalt til højskoleelever. 

 

 👍 Ved selv at eje bygningerne vil vi over tid spare cirka 400.000 kr. årligt i form af husleje og andet, som i stedet vil komme eleverne og undervisningen til gode.

 

 👍 Vi har set unge forlade Oasehøjskolen efter et ophold forandret både åndeligt og menneskeligt. Vi ser klart Guds velsignelse på stedet, og ser, at højskolen kan danne, kalde og uddanne unge til livet som kristne og til kirken.

VI SAMLER IND

Vi skal have indsamlet 750.000 kr. for at realisere vores planer om at købe bygningerne vi holder til i. Vi har derfor igangsat en stor kampagne, der hedder Forandrede liv - Fantastiske rammer. Vi håber, og beder til, at du og mange andre vil være med til at indsamle de 750.000 kr.

STØT VORES INDSAMLING TIL KØB AF BYGNINGER

Beløb overføres på

Mobilepay

59 59 70

Noter venligst CPR nr. hvis der skal være gavefradrag for beløbet.

Større beløb overføres på:

Reg.nr. 1551

Kontonr. 4633011311

Mærk overførslen med: Køb af Oasehøjskolen

Der er gavefradrag for beløbet. Noter CPR.nr.

Oasehøjskolen_Hovedbygning_have_5 (1).jp

STØT - FOR VORES OG FREMTIDENS SKYLD

VI ANBEFALER

Mange ønsker at anbefale Oasehøjskolen og købet af bygningerne.

Se her hvad de siger:

"I Danmark har vi brug for ”vokse- steder”- steder, hvor unge kan vokse i livet som menneske og kristen. Oasehøjskolen er sådan et ”vokse- sted”, hvor man kan hente udrustning, mod og styrke til livet . Jeg vil gerne anbefale Oasehøjskolen til alle, som søger efter ”vokse- steder” i livet! Oasehøjskolens kristne profil understreger, at her er et sted, hvor man er opmærksom på, at væksten kommer fra Gud, modsat andre vokse- steder i samfundet, hvor der stilles krav om, at man altid selv skal skabe væksten. Derfor er Oasehøjskolen et vigtigt sted for mennesker i vort land, som længes efter et ”vokse-sted”.

Carsten Ørum Jørgensen, Sognepræst Nørrelandskirken, Holstebro

 

"Oasehøjskolen er vigtig, fordi den er med til at forme den næste generation til at tage ansvar i kirke og samfund. Det er af uvurderlig betydning, at vi har et tilbud, hvor de unge kan gå i dybden med Oasebevægelsens åndelige arv og nå frem til sit eget afklarede ståsted. Højskolen former langt ud over eget bagland og vil kunne blive en faktor i dansk kirkeliv over årene, som der lyttes til og regnes med"

Anders Michael Hansen, præst Århus Valgmenighed

 

"I min tid som underviser på Oasehøjskolen har jeg oplevet hvilket væksthus stedet er for menneskelig og åndelig modenhed. Der hersker en utvungen og åben kultur, hvor der er plads til at være menneske og tage skridt ind i den tro, der måske er ny eller udfordret for den enkelte. For mig at se er det præcis sådan en kultur, som fremtidens kirke skal være bærer af - og derfor er højskolen så vigtig."

Thomas Frovin, projektleder i 'I Mesterens lys'

 

"Oasehøjskolen er vigtig for den enkelte og nødvendig for os alle. Vigtig fordi højskolelivet skaber rammer for, at den unge dannes til at indgå i relationer til andre mennesker, tilegner sig egne holdninger og udfordres til at leve et liv med Jesus. Nødvendig fordi vores samfund har brug for unge - der med afsæt i en kristen livstydning - tør tro på "et i morgen", kan tage ansvar og vil stå op for retfærdighed." 

Anika Follmann Sørensen, landsleder Børne- og UngdomsOase

 

”Oasehøjeskolen er en trygkoger for dannelse. Et sted hvor menneskelig og åndelig modning sker 24/7 i fællesskab og samvær med andre unge . Skolen er som et hjem, i skønne fysiske omgivelser, med en vifte af spændende fag og undervisere – der udruster de unge til livet i verden. Det er ikke bare en skole for 5-6 måneder, men en skole for livet”.  

Jesper Oehlenschlæger, Udviklingsdirektør, Samfonden

 

"Oasehøjskolen er vigtig fordi den åndelige strøm, som vi har i DanskOase, er fantastisk at tilegne sig som ungt menneske.Vi drømmer alle om at leve med forvandlede hjerter, som en del af levende fællesskaber der gør en forskel midt i samfundet. 

Og alt det giver Oasehøjskolen en unik mulighed for at lade sig forme af."

Lars Meilands Hansen, præst, Horsens Valgmenighed

 

"Ungdomsanalyse.nu har netop udgivet bogen “Jagten på frirum” - en opsummering af deres seneste ungdomsforskning. Unge jager frirum midt i et liv med uanede muligheder, men kun få ståsteder. Og måske gælder det ikke kun de unge, men også os som er blevet lidt ældre. 
Jeg tror på, at der er et enormt behov for at skabe aktive frirum. Frirum som ikke bliver dulmende, overfladiske og nemme, men frirum som er optaget af læring, nysgerrighed, dybde og relationer som holder fast, når det stormer. Frirum som forankrer i troen, Frirum som bevæger og sætter i bevægelse. Jeg ser Oasehøjskolen som netop sådan et Frirum."

David Laadal Mortensen, Landsleder, Youth for Christ 

FAKTA OM BYGNINGERNE

Bygningerne og parken hvor Oasehøjskolen holder til, hedder  også Oustruplund, og de første bygninger blev etableret, bl.a. hovedbygningen, i 1880'erne. Dengang og i mange år frem var det et drengehjem under Den Fellenbergske Opdragelsesanstalt.

👉 Når vi byder på hele pakken, er det både alle bygningerne og jorden. Fortalt i tal er det:

  • 95.000 kvm. jord.

  • En hovedbygning på 890 kvm.

  • To boliger fra 1930 på henholdsvist 243 kvm. og 252 kvm.

  • En gymnastiksal fra 1888 på 255 kvm.

  • En værelsesfløj fra 1939 på 665 kvm.

  • Undervisningsbygning fra 1939 på 146 kvm.

  • En undervisningsbygning/krea lokaler fra 1900 på 325 kvm.

  • To værksteder, carport og diverse udhuse.

Er du nysgerrig på mere om Oustruplund, og hvad de har været brugt til, så book en rundvisning på 2240 6858. Du er altid velkommen.

OaseHøjskolen_RAISFOTO_9273.jpg

Q&A

Har du også 1.000 spørgsmål eller bare et enkelt, så få svar på det her, og svarer vi alligevel ikke på alt, så skriv endelig til forstander@oasehojskolen.dk

 


1. Betyder det, at Oasehøjskolen skal flytte eller lukke, hvis en anden køber?
Nej, heldigvis ikke! Vi har en lejekontrakt til og med januar 2025, så det vil blot betyde, at en anden ejer bygningerne og skal stå for vedligeholdelsen i stedet for Silkeborg Kommune.

2. Hvor meget byder I?
Det kan vi ikke sige, fordi i henhold til udbudsbekendtgørelsens §4, så er alle købstilbud fortrolige indtil salget har fundet sted.

3. Hvad med min gave/støtte, hvis Oasehøjskolen ikke køber?
Vi kan til hver en tid føre pengene tilbage til en der har valgt at støtte købet.

4. Det er en udbudsrunde, så betyder det, at kommunen skal sælge til den højestbydende?
Nej, ikke nødvendigvis. Men kommunen har ret til at forkaste alle tilbud, ligesom kommunen kan vælge at sælge til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, hvis kommunen vurderer, at de varetager en saglig, kommunal interesse.

5. Hvornår bliver det afgjort hvem der køber bygningerne?
Alle bud skal indgives til Silkeborg Kommune inden den 9. november. Herefter skal kommunen bruge tid på at gennemgå budene, beslutte, lave papirarbejde osv. Det vil derfor tidligst blive den 1. december det kan blive offentligt.