GÆSTEUNDERVISERE

Torben Mathiesen
Til dagligt arbejder Torben for Foreningen af Kristne Friskoler (FKF). Han har tidligere været leder i Ordet og Israel. Han underviser i bibelske fag som f.eks. Johannes Åbenbaring, Daniels, Ezras og Nehemias' bøger.
Simon Nøddebo Balle
Til dagligt arbejder Simon som afdelingskoordinator på Aarhus Universitet. Simon undervise i Etik.
Anders Michael Hansen
Til dagligt arbejder Anders Michael som Valgmenighedspræst i Aarhus Valgmenighed. Anders Michael underviser i "Missional kirke i Vesten - milliniumgenerationens arv og udfordring"
Arvid Asmussen
Til daglig er Arvid lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke. Han underviser i "historier og sange"
Krista Korsholm Bojesen
Krista er psykolog og har stor erfaring med emnet skam. Hun underviser i emnet "skam og nåde"
Christina Rydkjær Bratkov
Christina er uddannet lærer og cand. pæd.pæd. Hun er i dag daglig leder i Karlslunde Strandkirke. Hun underviser i emnet: "At se Guds fodspor i sit liv."
Mathias Waage
Mathias er præst i Holstebro Oasekirke. Han leder Oasehøjskolens retræte på Hærvejen
Elon Jepsen
Elon er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Vejle. Han underviser i trosforsvar
Thomas Frovin
Thomas er projektleder for den kristne praksis 'I Mesterens lys'. Han underviser i "bøn, forbøn og at lytte til Gud."
Anika Follmann
Til dagligt er Anika Landsleder for Børne- og UngdomsOase (BUO), og hun underviser i "Diakoni."
Anne Mie Skak Johanson
Anne Mie er sognepræst i Tyrstrup Kirke og formand for Mission Afrika. Tidligere formand for DanskOase. Hun underviser i "Danskernes tro gennem 1000 år."
Christoffer Højlund
Christoffer er præst i Fyns Valgmenighed. Han underviser i "Guds riger er kommet nær - Bibelens fortælling om verden, mit liv og fremtiden
Christian Callesen
Christian Callesen er præst i Byens Valgmenighed i København. Han underviser i "menighedsliv - nådegaver, fællesskab, ledelse og mission."
Jesper Fodgaard
Jesper er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Ålborg. Han underviser i emnet "Fra erobrer til beskytter - om forvalterskab."
Kristoffer Hjorth Kruse
Til dagligt er Kristoffer ansat af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), og vil undervise om Trosforsvar
Daniel Hougaard
Til dagligt er Daniel præst i Odder Frimenighed, og vil undervise om Lukasevangeliet.
Keld Dahlmann
Til dagligt arbejder Keld som International præst hos Aarhus Valgmenighed. Keld vil undervise om "Mission og kirkeliv på senmoderne vilkår".
Anette Green Kjærgaard
Til dagligt arbejder Anette som områdeleder ved Favrskov Kommune.
Anette vil undervise om lederskab.
Anette Gimm
Til dagligt arbejder Anette som Adjunkt i kommunikation på 3K (Diakonhøjskolen). Anette vil undervise om "Anerkendende kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering".
Ole Backer Mogensen
Til dagligt arbejder Ole som Formand for DanskOase. Ole vil undervise om "Seksualetik, seksualitetens teologi, porno, homoseksualitet" mm..
Se mere

Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Telefon: 22 40 68 58