GÆSTEUNDERVISERE

Torben Mathiesen
Til dagligt arbejder Torben for Foreningen af Kristne Friskoler (FKF). Han har tidligere været leder i Ordet og Israel. Han underviser i bibelske fag som f.eks. Johannes Åbenbaring, Daniels, Ezras og Nehemias' bøger samt 'Bibelens røde tråd'.
Simon Nøddebo Balle
Til dagligt arbejder Simon som afdelingskoordinator på Aarhus Universitet. Simon undervise i Etik.
Ole Backer Mogensen
Til dagligt arbejder Ole som Formand for DanskOase, go er desuden præst i Folkekirken i Græsted. Ole underviser i 'Discipelskab og kristent hverdagsliv'.
Leif Johanson
Til dagligt er Leif Diakonipræst ved Odder Frimenighed. Leif vil undervise om Helligåndens kraft og gaver.
Elon Jepsen
Elon er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Vejle. Han underviser i trosforsvar
Keld Dahlmann
Til dagligt arbejder Keld som International præst hos Aarhus Valgmenighed. Keld vil undervise om "Mission og kirkeliv på senmoderne vilkår".
Mathias Waage
Mathias er præst i Holstebro Oasekirke. Han leder Oasehøjskolens retræte på Hærvejen
Morten Meiner
Til dagligt arbejder Morten som Sognepræst i Bording og Christianshede. Morten vil undervise i "Kirken i samfundet. Samfundet i kirken".
Anders Michael Hansen
Til dagligt arbejder Anders Michael som Valgmenighedspræst i Aarhus Valgmenighed. Anders Michael underviser i "Missional kirke i Vesten - milliniumgenerationens arv og udfordring"
Arvid Asmussen
Til daglig er Arvid lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke. Han underviser i "historier og sange"
Krista Korsholm Bojesen
Krista er psykolog og har stor erfaring med emnet skam. Hun underviser i emnet "skam og nåde"
Christina Rydkjær Bratkov
Christina er uddannet lærer og cand. pæd.pæd. Hun er i dag daglig leder i Karlslunde Strandkirke. Hun underviser i emnet: "At se Guds fodspor i sit liv."
Thomas Frovin
Thomas er projektleder for den kristne praksis 'I Mesterens lys'. Han underviser i "bøn, forbøn og at lytte til Gud."
Anika Follmann
Til dagligt er Anika Landsleder for Børne- og UngdomsOase (BUO), og hun underviser i "Diakoni."
Anne Mie Skak Johanson
Anne Mie er sognepræst i Tyrstrup Kirke og formand for Mission Afrika. Tidligere formand for DanskOase. Hun underviser i "Danskernes tro gennem 1000 år."
Christoffer Højlund
Christoffer er præst i Fyns Valgmenighed. Han underviser i "Guds riger er kommet nær - Bibelens fortælling om verden, mit liv og fremtiden
Christian Callesen
Christian Callesen er præst i Byens Valgmenighed i København. Han underviser i "menighedsliv - nådegaver, fællesskab, ledelse og mission."
Jesper Fodgaard
Jesper er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Ålborg. Han underviser i emnet "Fra erobrer til beskytter - om forvalterskab."
Kristoffer Hjorth Kruse
Til dagligt er Kristoffer ansat af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), og vil undervise om Trosforsvar
Daniel Hougaard
Til dagligt er Daniel præst i Odder Frimenighed, og vil undervise om Lukasevangeliet.
Se mere

Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Telefon: 2599 7070 kl. 9.00 - 15.00. oplev@oasehojskolen.dk