Meddelelse fra Oasehøjskolens bestyrelse

Mandag 23/11 2020

FORSTANDERPAR STOPPER

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen for Oasehøjskolen har modtaget Ulla og Steen Balle Kristensens opsigelse. Gennem de sidste to et halvt år har de med stor entusiasme og ildhu opbygget en helt ny højskole. Vi er taknemmelige for den kæmpe indsats, de har gjort, og takket være dem og en dedikeret medarbejderflok står vi i dag med en højskole, der har et spændende tilbud til unge, undervisning på højt niveau og et fuldt elevtal på 56.

 

Ulla og Steen trådte med ansættelsen i den grad ud i tro, og har stillet sig i front og ledet skolen igennem de første svære og afgørende år. De har ydet en helt ekstraordinær indsats, der har ført til, at skolen er, hvor den er i dag. Vi skylder dem stor tak.


Vi forstår til fulde og respekterer Ulla og Steens beslutning, og vi ved, at bedriften med at starte Oasehøjskolen har tæret på kræfterne, og at Steens blodprop i foråret 2020 også tog yderligere på energien.

 

 

Ulla og Steen udtrykker deres tid på Oasehøjskolen med følgende ord:

”Det har været en fuldstændig fantastisk rejse. Vi har mødt virkelig mange spændende mennesker undervejs, og vi er taknemmelige overfor alle, der har bidraget til at virkeliggøre drømmen om Oasehøjskolen. Tak til de mange frivillige i DanskOases bagland, tak til alle vores gæstelærere, der uge efter uge har leveret verdensklasse undervisning og tak til vores dygtige team af faste medarbejdere.

 

”Hverdagen på skolen har budt på virkelig mange dejlige oplevelser med vores elever, og vi er taknemmelige for, at de valgte at stemple ind på Oasehøjskolen. Det har været helt overvældende at være en del af mange unges livforvandlende rejse mod større tillid både til sig selv og Gud – og de fleste tager fra Oasehøjskolen med en ny bevidsthed - klar til at forandre verden.”

 

”Det store arbejde med at opbygge skolen og den konstante usikkerhed omkring økonomi og elevrekruttering har tæret på vores kræfter, og derfor er vi nået til en beslutning om at stoppe. Der er skabt et solidt fundament for Oasehøjskolen, men vi oplever at tiden er inde til at give stafetten videre til en ny forstander, der vil tage ansvar for skolens videre udvikling.”

 

 

Bestyrelsen takker Ulla og Steen for den store indsats, og at vi i dag kan stå med en skole, der har sin berettigelse og tilmed en lovende fremtid. Ulla og Steen stopper som forstanderpar den 31. december 2020.

 

Bestyrelsen har indledt de første faser af en rekrutteringsproces, som bliver ledet af Samfondens udviklingsdirektør, Jesper Oehlenschlæger.

 

På vegne af bestyrelsen

Michael Sjælland, formand

Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Telefon: 2599 7070 kl. 9.00 - 15.00. oplev@oasehojskolen.dk