BRÆNDER DU FOR AT UDVIKLE

OG DRIVE EN LEVENDE HØJSKOLE?

DanskOases højskole søger en ny forstander med tiltrædelse den 1.februar 2021

 

Højskolen er i en spændende proces med at skærpe sin profil og udvikle sine fagtilbud, så vi kan virkeliggøre visionen om et folkeligt sted, der kan medvirke til at forme vores fælles fremtid. Vi søger derfor en forstander, der vil stå i spidsen for udviklingen sammen med medarbejdere, bestyrelse og skolens bagland.

 

MOTIVATION

Du forstår folkehøjskolernes fundament: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og du gør dig tanker om, hvordan det udfoldes på en moderne højskole. Du er optaget af, hvad kristen tros- og identitetsdannelse betyder i mødet med unge, og hvordan unges samfundsforståelse og engagement øges. Du har eventuelt også lyst til at bidrage i den offentlige kirkelige og værdimæssige debat.

 

KOMPETENCER

Du er en dygtig formidler, der igennem undervisning, foredrag og samtaler kan møde mennesker, der hvor de er og formår at brænde igennem med et budskab. Du skal tegne skolen udadtil og være opsøgende i forhold til både baglandet i DanskOase og nye elever. Din opgave er at skabe netværk og synlighed både lokalt, nationalt og blandt samarbejdspartnere.

 

Du er fagligt funderet enten som lærer, teolog eller har en akademisk baggrund, f.eks. inden for kultur, litteratur, sociologi eller lignende. Vi forventer, at du som forstander også selv har lyst til at undervise, og engagere dig i udviklingen af skolens fagtilbud, rejser m.m.

 

Du har erfaring med ledelse både på strategisk og gerne på driftsniveau fra en organisation med fokus på mennesker. Du formår at motivere og involvere dine medarbejdere, facilitere tværfagligt samarbejde, udvise tillid og uddelegere.

 

Du har en vis sans for økonomi (du har økonomisk fornemmelse og forstår dig på at sikre en stabil drift), gerne suppleret med forståelse for fundraising og udvikling af projektansøgninger.

 

VÆRDIER

Du kan relatere til skolens værdigrundlag, har et positivt forhold til den kristne tro og taler naturligt om det. Du har kendskab til DanskOase og kan identificere dig med bevægelsens værdier.

 

Du er indstillet på at bo på skolen, da vi stiller en forstanderbolig til rådighed. Vi er åbne for en samtale om, hvordan en evt. ægtefælle også kan få en ansættelse på skolen.

 

Højskolen blev etableret i 2017, og tog imod det første elevhold i januar 2019. Det nuværende hold er på 56 elever, hvormed skolen er fyldt til sidste plads.

Vi tilbyder en skole i skønne omgivelser, en dynamisk medarbejdergruppe og en engageret bestyrelse, der i fællesskab med vores nye forstander vil udvikle skolen i den næste fase.

 

PRAKTISK

Se mere om skolen på www.oasehøjskolen.dk

Lønforhold og øvrige vilkår følger reglerne efter Højskoleloven.

 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 13 december kl 12.00. Ansøgning sendes til formand for bestyrelsen, Michael Sjælland, som mail på: formand@oasehojskolen.dk, hvortil uddybende spørgsmål også kan stiles. Samtalerne finder sted i uge 51.


Processen håndteres af ekstern proceskonsulent i samarbejde med bestyrelsen.

Følg os på sociale medier

  • Oasehøjskolens Facebook
  • Oasehøjskolens Instagram

© Oasehøjskolen | Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Telefon: 2599 7070 kl. 9.00 - 15.00. oplev@oasehojskolen.dk