Særlig støtte til dig uden ungdomsuddannelse:

Er du mellem 17½ og 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, så er der mulighed for støtte til et højskoleophold og et særligt mentorforløb. Du skal henvende dig til din UU-vejleder og foreslå, at et højskoleophold skrives ind i uddannelsesplanen, idet det kan være afklarende og udviklende i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe med henvendelsen.

Hvordan fungerer ordningen?

Vi støtter og vejleder dig til at opnå de mål, der er opstillet i din uddannelsesplan. Vi tilrettelægger forløbet individuelt inden start, og aftaler hvor ofte du skal mødes med din mentor, og hvad du særligt ønsker fokus på fagligt og socialt. Sammen sætter vi nogle mål og delmål for højskoleforløbet.

 

Hvad kan samtalerne dreje sig om?

Samtalerne kan dreje sig om alt muligt, men typisk noget om, hvordan du har det på skolen, om opnåelsen af både sociale og faglige mål, og om hvad der skal ske efter højskoleopholdet. Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse. Hvordan du kan rejse dig, og bevæge verden.

  

TIL DIG UDEN UNGDOMSUDDANNELSE