ELEVER UDEN UNGDOMSUDDANNELSE

Særlig støtte til dig uden ungdomsuddannelse

Er du mellem 17½ og 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, så er der mulighed for støtte til et højskoleophold. Du skal henvende dig til din UU-vejleder og foreslå, at et højskoleophold skrives ind i uddannelsesplanen, idet det kan være afklarende og udviklende i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe med henvendelsen.

Hvordan fungerer ordningen?

På Oasehøjskolen er det forstander Ulla Kristensen, som er uddannet mentor, som støtter og vejleder dig i at opnå de mål, der er opstillet i din uddannelsesplan. I aftaler fra starten, hvor ofte I skal mødes, og hvad du særligt ønsker fokus på fagligt og socialt. Sammen sætter I nogle mål og delmål for højskoleforløbet.
 

Hvad kan samtalerne dreje sig om?

Samtalerne kan dreje sig om alt muligt, men typisk noget om, hvordan du har det på skolen, om opnåelsen af både sociale og faglige mål, og om hvad der skal ske efter højskoleopholdet. Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse.

Økonomi

Du har mulighed for at få nedsat din ugebetaling efter samtale med forstanderen.