BESTYRELSEN FOR HØJSKOLEN

Formand: Michael Sjælland (valgt på generalforsamlingen 2020)

 

Næstformand: Berit Falch Madsen (valgt på generalforsamlingen 2021)

 

Elisa Wejse (Udpeget af DanskOases lederskab, januar 2021)

 

Jesper Oehlenschläger (Udpeget af DanskOases lederskab, marts 2021)

 

Pelle Kviesgaard (valgt på generalforsamlingen 2021)

 

Rasmus Klintebjerg (valgt på generalforsamlingen 2019)

 

Sara Laadal Mortensen (valgt på generalforsamlingen 2019)

 

Camilla Engrob (Suppleant, valgt på generalforsamlingen 2020)